bezproblemi.com
Психосоматика на щитовидна жлеза: семинар
Психосоматика на щитовидна жлеза: Хашимото и Базедова болест. Емоционални и психологически аспекти, алтернативни лечения. Симптоми и тяхното лечение.