bezproblemi.com
Самоубийството или последен вик за любов. In memorandum.
Самоубийството, този акт на самоунищожение, е единственената еднопосочна улица с изход, от който няма връщане назад. Но то може да бъде предотвратено.