bezproblemi.com
Психосоматични заболявания. Когато душата не знае.
Психосоматични заболявания. Когато душата не знае, тялото боледува. Оневиняването на пациента. Произход и лечение на психосоматични заболявания. Емоции и характер, които пречат и помагат за разрешаване на емоционално- телесни конфликти.