beyaztarih.com
İstanbul'un 5 Mevlevihanesi - Beyaz Tarih
Mevlevi Tarikatı’na ait tekke, zaviye ve asitanelere mevlevihane denir. Bu mevlevihaneler özellikle İstanbul’da sadece birkaç alanda insan yetiştirmekten ziyade İstanbul ile iç içe geçmiş bir kültürü ortaya koymuşlardır. Bu kültürden padişahlardan esnaflara, müzisyenlerden vezirlere hemen her kesimden insanlar payelenmiş ve bu kültürün devamında rol oynamışlardır. İşte o meşhur ‘İstanbul Mevlevihaneleri’ ;