betaportal.icgc.cat
Test de rendiment per mostrar 106.000 parcel·les - BETA PORTAL ICGC
Aquest prototip és un test d’estrès d’aquesta tecnologia vector a partir de dades referents a les parcel·les cadastrals.