bessaker.com
Godt fiske i sommer!
Her er tegn på liv fra oss! Sommeren har vært fin med hensyn til fiske. Været kunne vært bedre nå og da, men fisket har vært godt både i mengde og størrelse. Det er bred variasjon av arter og gode fangster av torsk, sei, lyr, lange, kveite og uer - også rødspette, flyndre og muslinger. Den første