besiktaskultursanat.com
“Sarsılan İmge” | BKS
Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nden Lisansüstü ve Sanatta Yeterlik öğrencilerini bir araya getiren sergi, 6 Haziran - 26 Ağustos 2018 tarihleri arasında Pera Müzesi’nde...