berlintoursleah.com
שבעים ושתיים שנה להתאבדותו של היטלר - Berlin Tours Leah
שבעים ושתיים שנים חלפו מאז חלף מהשטח אחד מגדולי הצוררים שידעה אירופה והעולם כולו. האם אכן התאבד בבונקר יחד עם אשתו הטרייה אווה בראון או שמא ברח בדרך לא דרך לדרום אמריקה ומת שם בשיבה טובה? זאת כנראה לא נדע לעולם. בכל מקרה ה-30 באפריל יישאר לעד התאריך שבו שוחרר העולם מעונשו של זה. …