berkbalcik.net
Özgür Sevgi Göral davası
Özgür Sevgi Göral, Yıldız Teknik Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü’nde bir süre ders vermiş akademisyen bir arkadaşım. 2008 Güz’ünde bölümümüzde açılan kadroya başvurmuş, bö…