berkbalcik.net
Akademi
Akademik sosyal bilimler kariyerim giderek daha uzak bir geçmiş halini almaya başladı. Ana ilgi alanlarım siyaset felsefesi, siyasal sosyoloji, milliyetçilik, Osmanlı ve Türkiye modernleşmesi, dil …