berkbalcik.net
Marx ve Bakunin
Aşağıdaki metin Peter Singer’in Marx: A very short introduction adlı kitabından bir kısa bölümün tarafımdan yapılan çevirisidir. Derste de işleyeceğimiz gibi Marx ile Bakunin arasındaki tartı…