berkbalcik.net
İbn-i Sina ve Antik Yunan düşüncesi
Yandaki beyaz sakallı bilgin İbn-i Sina (980–1037), bir rönesans sanatçısı olan Filipino Lippi (1457–1504) tarafından resmedilmiş. İbn-i Sina, Avrupalı bilginler tarafından Avicenna olarak da bilin…