bergmansform.se
Ditt bonuskort blir en värdecheck!
Ditt bonuskort blir en värdecheck! Har du ett bonus/stämpelkort så byter vi det till en värdecheck! Fullt kort = värdecheck på 500 kr!Har du ett halvfullt stämpelkort får du 250 kr. Du får helt enk…