bergen.ungdomslag.no
Høyringsfråsegn om Intensjonsplanen for etablering av Vestlandsregionen
Bergen ungdomslag Ervingen er ein frilyndt og ideell kulturorganisasjon med tilhald i hjartet av Bergen. Føremålet til laget er å arbeida for norsk kultur og mål. I denne høyringsfråsegna vil Berge…