bergen.ungdomslag.no
Gåve til barnelaget
Barnelaget i Bergen ul Ervingen er tildelt 40 000,- i gåvemidlar frå Fana Sparebank. Pengane skal brukast til rekruttering. Folkedans er ein kjekk aktivitet som passar for alle. Det ynskjer me å f…