bergen.ungdomslag.no
Selsvikklubben
Selsvikklubben har feira 40-års jubileum (sånn omtrent, dei er ikkje heilt sikre på året). Namnet har dei fordi dei i starten arbeidde for Selsvik, utferdsstaden til Bondeungdomslaget i Bergen, mel…