bergen.ungdomslag.no
Personvernerklæring/ GDPR
Personvernerklæringa gjer greie for Bergen ul Ervingen si handtering av personopplysingar som blir samla inn for å kunne utøve våre tenester ovanfor medlemmer og andre vi jobbar med. Våre retningsl…