bergen.ungdomslag.no
Styre & Råd
Laget har eit styre med 1 leiar og minst 4 medlemer med minst 2 varamedlemer. Laget har eit råd på 5 medlemer med 2 varamedlemer. Rådet skal følgja med i alle økonomiske spørsmål som vedkjem lage…