bergen.ungdomslag.no
Særlag & Nemnder
Særlag og nemnder skal arbeida i samsvar med føremålet til laget og i nært samarbeid med lagsstyret. Ingen kan vera medlem i særlag og nemnder utan å vera medlem i hovudla­get. – Frå Styrings…