bergen.ungdomslag.no
Høyringssvar om NRK-plakaten
I juni sendte Kulturdepartementet NRK-plakaten ut på høyring i samband med den planlagde NRK-meldinga som kjem neste år. Styret i Bergen ungdomslag Ervingen sendte desse krava attende. Dagens minst…