bergen.ungdomslag.no
Audhild Flaktveit Moxnes sin minnepris – tildeling 2019
Styret for minneprisen ber med denne utlysing om å få inn forslag på unge utøvarar på hardingfele som vil vera aktuelle som kandidatar til prisen. Formålet med minneprisen er å styrke interessa for…