bergen.ungdomslag.no
Sol, sva og dansesteg
Helga 13.-14. september var ei gruppe unge vaksne på Eidsholmen for å nyta godt selskap og godt ver. Dei fekk begge deler. Septemberveret kunne ikkje ha vore betre denne helga, og det vart høve til…