bergen.ungdomslag.no
Småkvedarane i Bergen
Kvedargruppe for born og ungdom, delt inn i 6-11 år og 12-18 år, der ein får synga folketonar fortrinnsvis frå Vestlandet, men óg frå andre stader i landet. Ein lærer songane og skriv tekstane i ei…