bergen.ungdomslag.no
Kveding
Me øver kvar tysdag kl 18-20, i Gimle / Fensal. Kveding, betegnelse på en syngemåte som vert brukt i norsk folkesang (jfr. norrønt kvad, kvede). Blant karakteristiske trekk er spesielle forsiringer…