bergen.ungdomslag.no
Julekonsert med Kor e Tonen
Kor e Tonen inviterar til julekonsert i Gimle, sundag 9. desember kl. 18. Billettar kr 120 (ordinær) / kr 100 (lagsmedlemar og studentar). Barn under 12 år gratis. Etter konserten vert det kafe med…