bergen.ungdomslag.no
Konsert med Kor e Tonen og Voix-Ci Voix-La
Koret Voix-Ci Voix-La frå Lyon i Frankrike kjem på Bergensbesøk etter påske og held konsert i Gimle saman med Kor e Tonen, sundag 23. april kl. 18. Det vert eit rikhaldig program med innslag av mad…