bergen.ungdomslag.no
Folkemusikk
Bergen har lange og gode tradisjonar for folkemusikk, og i Bergen ungdomslag Ervingen har me som mål å ta vare på desse på ein god måte. Dette gjer me mellom anna ved å ha eit eige spelmannslag. Sp…