bergen.ungdomslag.no
Folkedans for seniorar
Tysdagar i partalsveker (haust 2019) kl. 19.00-21.30 i 2. høgd i Gimle, Kong Oscars gate 18. Oppstart 03. september Under kyndig og god instruksjon er dette danseøvinga for dei eldste i laget. På F…