bergen.ungdomslag.no
Måndagsringen
Kvar måndag klokka 20.00-22.00, 2. høgda i Fensal, Kong Oscars gate 15. Måndagsringen er ein sosial møteplass der dansen er i fokus. Her møtest yngre og eldre, gammal og ny tradisjon, stordansarar …