bergen.ungdomslag.no
Årsmøte
Årsmøtet er det høgste organet i laget. Det blir halde årsmøte kvart år, vanlegvis i løpet av februar. På desse sidene legg me ut sakspapir og protokollar. Årsmøtet er høgste styringsmakta i laget.…