berandainovasi.com
Meningkatkan Kesejahteraan Petani dengan Meraih Nilai Tambah
Salah satu masalah utama dalam pertanian di Indonesia adalah masih rendahnya tingkat kesejahteraan petani. Rata rata pendapatan perkapita di sektor pertanian sangat jauh dibawah rata rata pendapata…