bequickhk.com
滑水都要貪靚 張柏芝敷面膜玩滑水 - 快D Bequickhk.com
張柏芝近來迷上衝浪滑水,所以常會在IG上分享滑水影片,不過作為一個靚媽,佢係衝浪玩水時,也不忘為臉部肌膚作保養 …