benverleg.nl
Publicaties - Ben Verleg
Algemene Inleiding in Zingevende Besliskunde (2016) ISBN 9789081648257 Column in Communicatiemagazine 2016 Duurzaam Bankieren (2015) – ISBN 978-90-816482-4-0 waarom de crisismaatregelen niet doeltreffend zijn. Wilt u Duurzaam Bankieren ontvangen? Maak dan 25,00 over op NL37INGB0005225811 tnv Ben Verleg Research & Consultancy. Vergeet niet daarbij het toezendadres te vermelden. iBookversie (9,99) Column in Communicatie Magazine Overbodig Zingeving …