benhtaimuihong.com
Vá màng nhĩ: 8 điều cần phải nhớ sau phẫu thuật
Vá màng nhĩ là 1 cuộc phẫu thuật nhằm mục đích khôi phục lại thính lực cho người bệnh bị thủng màng nhĩ. Tuy không phải là cuộc phẫu thuật lớn nhưng đòi hỏi