benhtaimuihong.com
Triệu chứng của bệnh viêm mũi dị ứng
Viêm mũi dị ứng là bệnh thường gặp nhất trong các bệnh lý của đường hô hấp, chiếm tỷ lệ 17-25% dân số, có tần suất cao ở những người đi làm, đi học