benhlau.net
Ra máu nâu đen hơn 1 tháng sau phá thai có nguy hiểm không?
“Chào bác sĩ! Bác sĩ cho con hỏi, con đã phá thai giờ đã hơn 1 tháng rồi mà vẫn còn ra máu nâu đen, lâu lâu vẫn cảm thấy đau bụng nhưng không đau quá, không