benhlau.net
Khám nam khoa, khám phụ khoa ở 152 Xã Đàn có tốt không? - Phòng Khám Đa Khoa Quốc Tế Hà Nôi
Em nghe nói ở 38 Cảm Hội có khám phụ khoa, nam khoa, chữa cả vô sinh -hiếm muộn nữa. Xin hỏi, khám nam khoa, khám phụ khoa ở 38 Cảm Hội có tốt không?