bemomo.com
Bình giữ nhiệt hình thú tại AVADA
Bình giữ nhiệt hình thú tại AVADA Bình giữ nhiệt hình thú là một trong những loại bình giữ nhiệt đang được giới trẻ cuồng nhất hiện nay. Thu hút bởi tính năng tiện ích và cũng chính bởi thiết kế, tạo hình dễ thương của nó. Ngoài khả năng giữ nóng ẩm thì bình còn