beleske.com
Veridba: kakvi su običaji i šta treba znati o njoj? - Beleške
Ako vas interesuje šta je veridba, pogledajte odgovor i saznajte kakvi su naši običaji za veridbu. Kako se veridba odvija i sve što treba da znate o njoj.