beleske.com
Praksa u okviru projekta "SMarketing" u Brazilu! - Beleške
Praksa u marketingu, 6 nedelja, Brazil! Global Citizen program ti pruža priliku da ovog leta poboljšaš rad NVO-a kroz primenu stečenog znanja u praksi!