beleske.com
Mali sajam volontera - Beleške
Volonterski servis Zvezdare organizuje Mali sajam volontera koji će se održati 5. decembra u holu Beogradske poslovne škole. Ulaz je slobodan.