beleske.com
Izmene Zakona o visokom obrazovanju: Studentska borba za veća prava - Beleške
Održan je sastanak predstavnika studenata i Odbora za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo.