belconlawblog.com
Interview met Prof. W. Van Eeckhoutte: defederalisering van de sociale zekerheid - Belgian Constitutional Law Blog
Willy van Eeckhoutte is buitengewoon hoogleraar aan de Universiteit Gent, waar hij sinds 1986 aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid doceert, waaronder de vakken arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht in respectievelijk de bachelors- en de masteropleiding. In 1975 werd hij advocaat aan de balie te Gent. In 1999 werd hij benoemd tot advocaat bij het Hof van Cassatie, zodat hij sindsdien deel uitmaakt van de balie bij het hoogste Belgische rechtscollege, die twintig advocaten telt over het gehele land. Willy van Eeckhoutte doceerde ook aan de Gent-Leuven Management School en aan de KU Leuven (Leergang Pensioenrecht). Studentes Jasmien Van der Sype en Vicky Vanhoutte legden professor Van Eeckhoutte een aantal vragen voor, die hebben geleid tot een bijzonder interessant interview. Enkele citaten: “Je kan vanaf nul beginnen en je de vraag stellen: wat is kinderbijslag nu anno 2015? Bij het maken van die oefening moeten we niet meer voortgaan op de wetten van de jaren dertig waarmee we nu nog altijd werken.” “In Vlaanderen is men al goed bezig om een nieuw systeem uit te werken, waar in Wallonië en Brussel men nog niet zo ver is en men geneigd zou zijn om het bestaande systeem over te nemen als het Waalse respectievelijk het Brusselse systeem.” “Die Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie heeft niet veel bevoegdheden gehad tot nu toe en heeft ook nog niet veel gedaan. Plots krijgen ze een enorme en belangrijke bevoegdheid voor Brussel” “Er is geen solidariteit meer: er zullen ook geen transfers meer zijn van de ene gemeenschap naar de andere, wat toch essentieel is voor sociale zekerheid, namelijk die solidariteit.”