behbodi.com
جایگزین های سیگار یکی از پر طرفدارترین روش های ترک سیگار می باشد که متاسفانه به دلیل عدم آگاهی مردم اکثرا در این روش با شکست مواجه می شوند.
به دلیل عدم آگاهی و دانش درست افرادی که سیگار می کشند سالیانه تعداد زیادی از افراد چیزهایی را جایگزین مصرف سیگار خود می کنند.