bedandid.com
خیار شور، بهترین گزینه برای کنار غذا | بدندید
با استفاده از این روش به راحتی خیار شورهایی خوشمزه تهیه کنید و از خوردن آن ها لذت ببرید.