bedandid.com
بهترین قیچی برگردون هایی که گل شدند | بدندید
توی این کلیپ کوتاه با ما همراه بشید تا چند تا از بهترین ضربات قیچی برگردون و آکروباتیکی که وارد دروازه شدن رو مرور کنیم.