bedandid.com
والدین عزیز مراقب باشید که این جملات را | بدندید
طرز صحبت کردن با کودکان در همان سنین اولیه زندگی خیلی اهمیت داره؛ درواقع علاوه بر مشاهده رفتارهای مختلف، جملات و طرز بیان اون ها تاثیر زیادی