bedandid.com
پرداخت موبایلی با اپل در ایران جواب نمی دهد | بدندید
پرداخت موبایلی روی موبایل اپل انجام نمی‌شود زیرا خدمات آنها افقی نیست و عمودی است در عین حال افزایش امنیت امکان‌پذیر نیست و سرورهای این شرکت در خارج از ایران قرار دارد.