bedandid.com
مغز هسته زردآلو را بخوریم یا نه؟ | بدندید
توصیه ما این است که حتی از هسته‌های شیرین زردآلو و بادام‌های تلخ نیز پرهیز کنید، چون همان ماده شیمیایی سمی .می‌تواند در آن‌ها نیز وجود داشته باشد.