be-tech.pl
Certyfikacja zamków hotelowych - wymagania na terenie Polski i Unii Europejskiej - Be-Tech elektroniczne zamki hotelowe
Zamki hotelowe, jak każdy produkt dopuszczony do sprzedaży i instalacji na terenie Unii Europejskiej musi spełniać normy określone w dyrektywach unijnych. Stosowanie produktów zgodnych z normami europejskimi jest konieczne do odbioru budynku przez uprawnione służby i dopuszczenia go do użytkowania. Jaka norma jest podstawą do wydania prawidłowego certyfikatu CE dla zamków hotelowych? W przypadku zamków hotelowych …